Izolační skla

Provádíme zateplení oken = výměny starých izolačních skel  za nová skla s nižší tepelnou ztrátou, měníme dvojskla za trojskla a tím šetříme náklady na vytápění. Např. u starých plasových oken může být zasklení s hodnotou  Ug = 2,9 W/m2K, po výměně za skla nová můžete dosáhnout např.     Ug = 1,1 W/m2K. Toto izolační sklo snižuje tepelné ztráty v porovnání s jednoduchým sklem až o 45 %. V některých případech lze instalovat sklo s Ug = 0,7 W/m2K.

Pokud se rozhodnete pro výměnu stávajícího zasklení Vašich oken, neváhejte nás kontaktovat.


snížení tepelné ztráty izolační skla


Izolační sklo v otvorových výplních. Izolační skla plní bezesporu funkci energetické úspory v interiéru. Přináší do objektů komfort v podobě světla. Zajišťují ve svých specifických úpravách i bezpečnost otvorových výplní jejich uživatelů. V neposlední řadě zprostředkovávají izolační skla estetické a designové funkce.

Důležité parametry izolačních skel

Hodnota U

 • je základní měrná jednotka při stanovení tepelných ztrát stavebního dílce,  udává množství tepla, které projde za časovou jednotku           jedním m2 stavebního dílce při teplotním rozdílu vzduchu uvnitř a venku 1 Kelvin
 • měrnou jednotkou je W/m2K
 • čím je tato hodnota nižší, tím lepší tepelná izolace stavebního materiálu
 • nízká ztráta tepla, daná lepší tepelnou izolací, vede k vyšší povrchové teplotě interiérové tabule a tím k vyšší pohodě v místnosti

Hodnota g

 • součinitel propustnosti celkové energie slunečního záření udávaný v %
 • skládá se z přímé transmise energie a sekundárního výdeje tepla prosklené plochy směrem dovnitř, který vzniká na základě absorbovaných slunečních paprsků
 • pouze sklem může slunce prohřívat místnosti a přispívat tak k vytápění bez jakýchkoliv dalších nákladů
 • co je v zimě vítáno, může být v létě ale nepříjemné, protože získání energie slunečním zářením znamená ohřev

Hodnota SC

 • je poměr tepelné sluneční energie procházející daným zasklením k tepelné sluneční energii jaká by prošla za stejných podmínek čirým, nestíněným, okenním sklem dvojnásobné síly. Stínící koeficient definuje schopnost zasklení regulovat průchod tepelné energie.

Hodnota Lt

 • součinitel určující celkový prostup světla sklem v %
 • vyšší hodnota je lepším faktorem lidského vjemu
 • jaké-koli použití silnější vrstvy popř. přidání další skloviny hodnota se zhoršuje
 • vývojem trhu jsou propagována skla s vyšší prostupností světla doporučována do izolačních trojskel

Základní izolační dvojskla

Základní izolační dvojsklo je tvořeno ze dvou skleněných tabulí plaveného skla Float 4mm a meziskelního prostoru vymezený distančním rámečkem, který je plněný molekulovým sítem napomáhající k pohlcení nadbytečné vlhkosti. Celoobvodové spojení skla s rámečkem je provedeno trvale plastickým tmelem (tzv. butylem), který působí jako bariéra proti úniku inertního plynu a proti pronikání vlhkosti do meziskelního prostoru. Vnější okraj je utěsněn trvale pružným tmelem (polyuretan, polysulfid) který zabezpečuje pevnost a odolnost proti mechanickému namáhání. Základní provedení izolačního dvojskla se stavbou 4/16/4 odpovídá hodnotě prostupu tepla Ug = 2,9 W/m2K. Výrobky s tímto typem zasklení již nesplňují požadavky normy ČSN 730540-2, která určuje prostup tepla celým oknem Uw = 1,7 W/m2K


Standardní izolační dvojskla

Standardní izolační dvojsklo se skládá ze dvou skleněných tabulí plaveného skla přičemž jedna z tabulí je opatřena povlakem z mikroskopických ušlechtilých kovů a kovových oxidů. Tyto vrstvy zlepšují užitné vlastnosti tepelné izolace a protisluneční ochrany izolačního dvojskla. Meziskelní prostor vymezený platovým distančním rámečkem typu TGI nebo SWISSPACER (černé barvy), který je taktéž plněný molekulovým sítem napomáhající k pohlcení nadbytečné vlhkosti. Celoobvodové spojení skla s rámečkem je provedeno trvale plastickým tmelem (tzv. butylem), který působí jako bariéra proti úniku inertního plynu a proti pronikání vlhkosti do meziskelního prostoru. Vnější okraj je utěsněn trvale pružným tmelem (polyuretan, polysulfid) který zabezpečuje pevnost a odolnost proti mechanickému namáhání. Pokud je meziskelní prostor vyplněn vysušeným vzduchem má dvojsklo hodnotu prostupu tepla Ug = 1,4 W/m2K. V momentě, kdy se meziskelní prostor vyplní plynem s nízkou tepelnou vodivostí (nejčastěji argon) dosáhneme hodnoty prostupu tepla Ug = 1,1 W/m2K. Toto izolační sklo snižuje tepelné ztráty v porovnání s jednoduchým sklem až o 45 %


Standardní izolační trojskla

V dnešní době, kdy ceny paliv a energií stále rostou, je dobré zaměřit pozornost na prostředek, který nám náklady na tuto spotřebu značně sníží. Izolační trojskla, která měla ještě donedávna imaginární nálepku "příliš těžká", jsou velmi úspěšným řešením úspory tepla v námi nabízeném sortimentu. Své uplatnění najdou zejména u nízkoenergetických, pasivních domů a dále u těch zákazníků, kteří vyžadují jen ty nejlepší tepelně izolační parametry.

Vývoj našich okenních profilů a námi používaného kování však došel již tak daleko, že ztratilo smysl zabývat se pouze hmotností prosklení. Izolační trojskla nabízí maximální komfort, a to hned z několika důvodů:

 • zvyšují nezanedbatelným způsobem jak úsporu tepla, tak zvukovou izolaci
 • podstatně omezují rosení skel z vnitřní strany
 • zvýšený pocit bezpečí

Výrazného vylepšení izolačních schopností se dosáhne rozdělením meziskelního prostoru další tabulí a přidáním pokovení do systému. Když k tomu přičteme vyplnění inertním plynem (Argonem), dosáhneme vynikajících hodnot při výpočtu koeficientu prostupu tepla u zasklení.

Při složení izolačního trojskla : Pokov 4mm / 12+ar / 4mm/12+ar / Pokov 4mm prostup tepla Ug = 0,7 W/m2K Pokov 4mm / 14+ar / 4mm/14+ar / Pokov 4mm prostup tepla Ug = 0,6 W/m2K Pokov 4mm / 18+ar / 4mm/18+ar / Pokov 4mm prostup tepla Ug = 0,5 W/m2K

Další důležitou záležitostí je šířka zasklení. Pro případ plnění Argonem je optimální šířka rámečků 14 a 16 mm, což znamená nárůst šířky skla až na 40 resp. 44 mm. Takto silná skleněná stěna je již velmi kvalitní izolací. Izolační trojskla nabízí maximální pohodlí a bezpečí a rozhodně uspokojí požadavky i toho nejnáročnějšího zákazníka. Dokážeme reagovat i částečné nedostatky standardním složení izolačního trojskla, kdy je potřeba si určit přednější výsledný koeficient. Myšleno Ug, g.. Lt popř. SC. Tato faktory se dají ovlivnit nově vyvinutými skly.


Trojsklo poslední generace - AKUTOP LUX

Izolační trojsklo, které je díky nízké hodnotě součinitele prostupu tepla (Ug = 0,7 W/m2K pro složení 4/14/4/14/4) a současně vysoké hodnotě pasivního zisku ze slunečního záření (g = 62 %) energeticky nejefektivnějším sklem na trhu. Zároveň dosahuje vysokou propustnost světla (Lt = 73 %) a spolu s neutrálním transparentním vzhledem vytváří v interiéru věrné podání barev, a zajišťuje tak dostatek tolik žádoucího přirozeného denního světla. AKUTOP LUX s pokovenou vrstvou PLANITHERM ® LUX je určen pro aplikace, kde je požadována energetická vyváženost mezi solárními zisky a tepelnou izolací. Díky svým parametrům se hodí zejména pro nízkoenergetické a pasivní domy, ale také i pro standardní novostavby.

V dnešní době již investoři nehledí pouze na koeficient tepelné prostupnosti – Ug, ale ptají se také po dalších charakteristikách jako je prostup světla – Lt a solární faktor – g. Právě solární faktor určuje, kolik tepla od slunce prostoupí do interiéru – v jakém rozsahu se bude využívat solární energie na vytápění interiéru. Při současném trendu neustále se zvyšujících nákladů na vytápění bude právě využití solárních zisků hlavní téma při stavbě novostaveb či rekonstrukcí. Standardní dodávaná trojskla zachytí více jak 50 % tepelné sluneční energie, což při výpočtu celoroční energetické bilance je již velice vysoká hodnota. Ve srovnání s běžnými trojskly se AKU TOP LUX vyznačuje obdobnou tepelnou izolací, výborným prostupem světla, navíc je ale energetický zisk ze slunečního záření až o 25 % vyšší. Umí tak bez dalších investic dokonale využít přirozeného přírodního zdroje - sluneční energie. Sklo již proto nutně nemusí představovat nejslabší článek v energetické bilanci domu. Správnou volbou typu zasklení pro Vaše novostavby či rekonstrukce rodinných domů zajistíte dlouhodobou klimatickou pohodu a samozřejmě ekonomickou návratnost vložených investic do kvalitního zasklení.

Výhody

 • vysoké tepelné zisky : optimální využití sluneční energie
 • úspora energie na vytápění
 • nízké tepelné ztráty
 • vysoká propustnost světla

Izolační sklo s meziskelnou tepelnou folií – HEAT MIRROR

Heat Mirror je fólie pokryta nízkoemisivní vrstvou, která je napnuta uvnitř izolačního dvojskla. Výsledkem je třívrstvý systém se dvěma oddělenými komorami (analogie trojskla) ovšem s hmotností dvojskla. Na rozdíl od ostatních vícekomorových systémů (např. trojsklo) umožňuje tento model umístit speciální nízkoemisivní pokovení mezi vnější a vnitřní tabuli tam, kde je její vliv nejúčinnější. Tato vrstva způsobuje selektivní propustnost a odraz elektromagnetického záření o určitých vlnových délkách: je propustná pro viditelné světlo a zároveň odráží vzdálené infračervené (teplo přenášející) záření a škodlivé ultrafialové (UV) záření. Využití těhto skel v praxi je v převážné míře pro nízkoenergetické a pasivní domy. Při jednom z nejlepších složení dokážeme získat hodnotu prostupu tepla až 0,3 W/m2K


Izolační skla se zvýšenou zvukovou izolací

Standardní izolační dvojskla mají Rw = 32 dB (index vzduchové neprůzvučnosti Rw vyjadřovaný v dB) což je dostačující hodnota. Tuto hodnotu je však možné za příplatek zvýšit, za použití silnějších nebo speciálních skel a zesílením distančních rámečků. Běžně se lze tak dostat až na hodnotu Rw = 42 dB. V případě potřeby vyšší zvukové izolace se poraďte s naším obchodním zástupcem.


Izolační skla bezpečnostní

V zásadě se dá říct, že v této kategorii máte na výběr ze tří kategorií - ze skel tvrzených (ESG), ze skel vrstvených (VSG, connex) nebo ze skel s drátěnou vložkou (drátoskla - a to klasická neprůhledná nebo leštěná průhledná drátoskla). Tvrzená skla ESG - tvrzené sklo je čtyřnásobně pevnější v tlaku za ohybu než běžné sklo stejné tloušťky proti zatížení větrem a tepelné námaze. Tvrzené sklo vzniká tak, že se sklo postupně nahřeje na teplotu blízkou měknutí cca 580 – 620 °C a následně prudce se ochladí tlakem vzduchu. V důsledku změny vnitřního napětí při rozbití skla vznikají malé tupé (neostré) úlomky. V automobilovém průmyslu se tato skla používají pro zasklení bočních oken v automobilech. Tato skla jsou podle normy EN 12150-1 označena nesmyvatelným razítkem. Dále je možné takto vytvrzené sklo nechat odzkoušet tzv. HS testem (za příplatek)


Vrstvená skla VSG

Vrstvené sklo snižuje riziko poranění osob, neboť úlomky skla ulpí na plastové fólii. Tyto skla jsou používána především do objektů s vyšší potřebou ochrany majetku. Různé varianty vrstvených skel se používají i do protihlukových zasklení (tzv. Stratophone). A opět příklad z praktického využití VSG skel - automobily, tentokrát ale přední sklo. Sílu použitých skel uvádí technický předpis s návazností na plochu skla popř. určuje banka nebo architekt ke splnění třídy bezpečnosti.


Neprůstřelná skla

Vrstvená bezpečnostní skla odolná proti střelám jsou určena k tomu, aby odolávala určitému množství přímých účinků projektilů ze střelných zbraní a munice různých druhů. Lze uvažovat o mnoha různých zpracováních podle toho, jestli může nebo nemůže nastat odlet střepin skla z vnitřní plochy zasklení.

Protisluneční skla - se používají z důvodu zamezení přehřátí a přesvětlení interiéru. Ve standartním izolačním skle je nahrazena vnější tabule speciálním sklem s reflexí nebo absorpčními schopnostmi a tím je odstraněn vliv nadměrného slunečního záření. Odstraní se takzvaný "skleníkový efekt".

Používáme dva druhy skel:

 • Planibel - Ochranu proti slunečnímu záření zde nezajišťuje vrstva kovu, nýbrž zbarvení tabule. Účinek proti slunečnímu záření proto závisí na tloušťce a barvě skla. Barevná škála je : bronzová, šedá, zelená a modrá
 • Stopsol - Základem je sklo čiré nebo probarvené ve hmotě, na které se ještě během výrobního procesu na horký povrch skla nanáší reflexní vrstva kovu. Pak se sklo nechá chladnout tak, aby nedocházelo k pnutí. Vrstva je tak pevně spojena s povrchem skla. Barevná škála je : čirá, bronzová, šedá, zelená a modrá

Ornamentální skla

Nadstandardní výběr ornamentálních skel, která můžeme zasklít jak do dveří, tak do místností, kde nejsou cizí pohledy žádány. Dekorativní vzorovaná skla jsou průsvitná, jejichž jedna strana je strukturována za pomoci vzoru vytvářeného protažením pásu žhavého skla mezi dvěma kovovými válci. Barevná škála je: čirá nebo bronzová


Izolační skla s okrasnou meziskelní příčkou

Meziskelní příčky tvoří součást izolačního skla, jsou napevno uchyceny v distančním meziskelním rámečku a slouží pouze dekorativním účelům. Barevná provedení: bílá, zlatá, tmavý a světlý bronz, nikl, lakované libovolným odstínem dle palety RAL a veškeré dřevodekory nabízené na plastových profilech. Existuje rovněž možnost dvoubarevného provedení, kdy jedna barva je z venkovní strany a druhá barva z vnitřní strany. Nelze provedení u dřevodekorů. Dostupné šířky meziskelních mřížek: 8mm, 18mm, 26 mm, 45mm Výhodou použití meziskelních příček je snadná čistota. Dále jsou chráněny před zvětráváním a nečistotami během celé životnosti izolačního skla.


Izolační skla se samočisticím sklem

Samočistící skla jsou určena především pro těžce dostupné plochy oken či prosklení, na kterých dochází k hromadění organických nečistot. Jedná se o bezbarvé float sklo se speciální vnější vrstvou Dual Action, jež zajišťuje dva druhy 1) vlivem denního světla se organické nečistoty rozkládají, 2) dešťová voda stéká po skle rovnoměrnou vrstvou (ne po kapkách) a smývá uvolněné znečištění. Popsanou samočistící vnější vrstvu skla lze ve skladbě dvojskla kombinovat s jinými druhy skel např. pro zvýšení bezpečnosti, snížení úrovně hlučnosti či získání lepších termo-izolačních vlastností.


Izolační skla s integrovanou meziskelní žaluzií

Meziskelní žaluzie je bezúdržbový prvek, který je určen do izolačních dvojskel a trojskel. Ovládání pomocí rotačního magnetu nebo motorem zajišťuje dokonalou hermetičnost skla. Na rozdíl od interierových žaluzií regulují kromě světla i průchod tepelného záření sklem.

TUNKA s.r.o. - Dolní 154, Staré Hodějovice | IČ: 05305217 | Sp. zn.: C 25142/KSCB Krajský soud v Českých Budějovicích | +420 724 630 978 | info@sklo-centrum.cz | O cookies | GDPR

Chci cenovou nabídku ZDARMA

Děkuji nemám zájem
Havarijní zasklívání
724 630 978